Kunskaper samlas om autism och asbergers syndrom.

Nu ska Landstinget Kronoberg försöka få till stånd en samlad bild över vilken hjälp samhället erbjuder de personer som har autism eller asbergers syndrom.

 Sedan 1997 har Landstinget via Kunskapscenter autism haft en databas där kunskaper kring de här hjälpinsatserna samlats och den ska nu kompletteras. Även kommuner i Jönköpings län har begärts redovisa vad man gör för att hjälpa de här personerna inom till exempel barnomsorgen, skolor och på fritidshem.