Kontrollen av Jönköpings krogar fungerar inte

Krogkontrollen i Jönköping fungerar inte eftersom kontrollanterna är så kända av krogägarna att man inte längre kan göra dolda kontroller

Idag har kommunen bara två kontrollanter och eftersom de är välkända så finns risken att man ger en tillrättalagd bild när kontrollanterna är på plats, det säger alkoholhandläggare Christina Törnblad.


Även politikerna i sockalnämnden har reagerat på den bristfälliga kontrollen och krävt åtgärder. Men nu ska kontrollen av krogarna i Jönköping bli tuffare. Socialförvaltningen filar på ett förslag som går ut på att man hyr in frilanskontrollanter som anonymt ska besöka krogarna i stan. Det ska bli tätare besök, fler besök på kvällstid och på fler krogar. Man ska kolla så att man inte serverar kunder under 18 år, att man inte serverar dom som redan är berusade och att det finns mat att köpa, något som lagen kräver när man serverar alkohol. Men fler kontroller kostar pengar och det blir förmodligen krogarna som får betala notan med högre tillsynsavgifter.