Familjecentral- lyckad paketlösning

I två år har familjecentralen på Dalvik i Jönköping varit igång. Där finns såväl mödravård som barnavård, socialtjänst och öppen förskola under samma tak, och nu har projektet utvärderats.

Normalt ligger ju öppen förskola, barnavårdscentral, mödravården och socialfövaltningen på olika platser på en ort. Skotten är också ofta täta mellan verksamheterna. Men på en familjecentral, som på Dalvik i Jönköping, har man byggt ihop alla delar till en enda enhet. Ett nätverk för såväl social samvaro som vård för barnfamiljer. Och utvärderingen visar att föräldrarna är nöjda. 10 föräldrar har djupintervjuats om sina synpunkter och det fanns egentligen bara en kritisk synpunkt och det var att centralen var alltför kvinnoinriktad, berättar Carina Allzén, bvc-sköterska och projektledare för familjecentralen.


 I hela länet finns det fem familjecentraler. Nässjö var allra först ut, och fler kommuner har planer på att starta liknande verksamhet. Och Gunvor Runesson som är samordnare för barnhälsovården i hela länet önskar att det skulle finnas betydligt fler.