Frän kritik mot handelshögskolan

Nu kommer mycket allvarlig kritik mot Internationella handelhögskolans undervisning i Jönköping. Kritiken kommer från en av högskolans egna och mest kända professorer. Charlie Karlsson på Intenationella handelshögskolan menar att all adminstration äter upp de pengar som istället borde läggas på undervisning, något som drabbar eleverna.

Professor Charlie Karlsson var med och lade grunden för Internationella handelshögskolan, IHH, något som kom att bli en prestigefylld del av Högskolan i Jönköping. Men, undervisningen fungerar inte längre på IHH och det är Charlie Karlsson själv som kommer med kritiken. Han menar att adminstrationen på högskolan ätit upp allt mer av resurserna till undervisningen och främst är han kritisk till skolan styrelse som inte gjort något åt det här. Enligt Charlie Karlsson lade man ned 42 undervisningstimmar på 30 elever för tio år sedan. Idag lägger man bara ned 28, en minskning med 30 procent.