Läkare stöder drogtester på skola

Personal vid elevhälsan på Brinellgymnasiet i Nässjö ställer sig nu på politikernas sida när det gäller drogtesterna av eleverna på skolan.

Nyligen infördes slumpmässiga drogtester av elever på gymnasieskolan, trots att beslutet fått kritik från Skolinspektionen som menar att det strider mot lagen.

Chefen för elevhälsan, en skolläkare och två skolsköterskor, skriver nu i ett brev till socialminister Göran Hägglund att de tycker att politikerna i Nässjö är hedervärda som vågar besluta om drogtesterna trots kritiken från Skolinspektionen.

De är övertygade om att de slumpvisa testerna kan få eleverna att avstå droger.