Klartecken för Munksjöbron

Högsta domstolen kommer inte att pröva frågan om utfyllnad av Munksjön i Jönköping.
Därmed kan Jönköpings kommun nu börja fylla ut sjön och påbörja bygget med den omdiskuterade bron.

Det var Naturskyddsföreningen som hade överklagat Miljööverdomstolens godkännande av planerna, men Högsta domstolen tycker inte att det finns några skäl att åter pröva frågan.
Nu finns det ingen högre distans att överklaga till och kommunen kan därmed sätta igång och sammanlagt är det fyra hektar av Munksjön som ska fyllas igen.
Enligt planerna ska bron invigas i juni 2006.