JO kritisk mot mordmiss i Värnamo

Nu får polisen kritik av Justitieombudsmannen, JO, för missarna som gjordes när Värnamobon Henry Söderholm hittades ihälslagen.
Läkaren avfärdade ju dödsfallet som naturligt å det litade polisen på. Men det borde man inte ha gjort, tycker JO:

I förra veckan dömdes ju en 17-årig Värnamoyngling för att ha slagit ihjäl Henry Söderholm med ett baseballträ.
Men det var ytterst nära att brottet aldrig hade uppdagats. För när Söderholm hittades naken i sin nedblodade lägenhet med en cykel över sig avfärdades dödsfallet som naturligt, en hjärtinfarkt.
Det sa den läkare som kallats dit och den förklaringen köpte dom två polismän som var med i lägenheten.
I sin rapport skrev de att Söderholm var en gammal alkoholist med hjärtproblem och de begärde ingen obduktion.
Trots att det i Rikspolisstyrelsens allmänna råd sägs att när en missbrukare hittas död är det särskilt viktigt att det görs en rättsmedicinsk undersökning.
Den gjordes nu först sedan Söderholms döttrar slagit larm och då avslöjades ju att deras pappa dödats.
Både polisens och läkarens agerande anmäldes till JO, som nu kritiserar polismännen för att dom inte ringde sitt befäl för beslut om obduktion och kriminalteknisk undersökning.
Men JO Jan Pennlöv skriver också i sitt beslut, att han har viss förståelse för polismännens handlande mot bakgrund av att läkaren sa att det var en naturlig död.
Men vad händer då med läkaren, som ju uppenbarligen gjorde en grov felbedömning?
Ja, den frågan funderar just nu vice chefsåklagare Stefan Edwardson på. Han väntas inom ett par veckor bestämma om han ska åtala läkaren för tjänstefel.