kyrkan

Locket på om biskopsbråket

Biskopsbråket i Växjö stift är en känslig historia, när deras egen internutredning presenterades var det stort hemlighetsmakeri.

När Växjö stift tidigare under onsdagen infomerade om sin internutredning kring biskopen Sven Thidevalls bråk med en anställd så lade man locket på.

För att inte några detaljer om händelsen skulle läcka ut fick internuredaren inte ens skriva ner sin rapport på ett papper utan fick presentera utredningen muntligt.

De slutsatser som stiftet sedan förde fram till allmänheten var i princip bara att ord står mot ord i bråket mellan biskopen och den anställda och att det inte är bra när sådana här saker händer i ett stift.