Nästan hälften av länets varslade jobbar kvar

Av de drygt 1100 personer som varslades under första halvåret 2003 så är 16 procent helt arbetslösa idag.

Nästan hälften av de varslade återanställdes på den arbetsplats där de fick varslet eller blev aldrig uppsagda. Det här visar siffror från länsarbetsnämnden.