Biogasprojektet i Värnamo kan ge 20 jobb

Idag kom beskedet att det stora forskningsprojektet vid Sydkrafts kraftvärmeverk i Värnamo får 75 miljoner kronor av energimyndigheten.

Som vi berättat tidigare har EU beslutat att satsa 85 miljoner kronor. Men för en liten tid sedan sköt energimynidgheten upp sitt beslut om bidrag men idag säger den alltså ja.


Det är en ny förgasningsteknik som ska prövas och den går ut på att utveckla miljövänliga drivmedel. Projektet leds av Växjö universitet. Projketet kan ge ett 20-tal arbetstillfällen i Värnamo.