Fler länsbor drabbas av klamydia

Könssjukdomarna ökade i Jönköpings län förra året. Störst är ökningen när det gäller klamydia.

Ny statistik från Smittskyddsinstitutet visar att 793 nya fall av klamydia kunde konstateras i Jönköpings län under 2003. Det är drygt 50 fler fall än året innan. Andelen klamydiafall på 100.000 invånare, som i mitten av 90-talet var mycket låg jämfört med andra delar av landet, ligger nu i nivå med och till och med en bit över andra län.


Antalet fall av syfilis i länet fördubblades förra året, från tre till sex fall, medan 11 personer fick gonorré, vilket är i nivå med de senaste åren.