Barn ska få bestämma mer i trafiken

Vägverket vill att barnen ska ha mer att säga till om när det gäller trafikmiljön.

Barnens åsikter bör väga lika tungt som andras vid trafikplanering, anser Vägverket.


I Stockholm har man nyligen prövat det här vid några planerade vägbyggen, berättar trafikingenjör Annika Feychting på Vägverket.


Man har träffat barn i grupper och gjort vandringar i trafiken i deras närmiljö. Man har också intervjuat lärare och föräldrar.


Förhoppningen är att man med hjälp av barnens åsikter ska få fram bra förslag till hur till exempel korsningar och cykelbanor ska anläggas.