Sjukvårdområde från minus till plus

Jönköpings sjukvårdsområde har lyckats vända ett stort underskott på över sextio miljoner kronor för 2002 till ett litet överskott på 19 miljoner kronor för år 2003.

- Vi har lyckats spara på kostnader för läkemedel och vi har dragit ner på övertid och vikarier, säger sjukvårdsdirektör Karl-Gustaf Bartoll. Dessutom har personalen kunnat ta ut sin semester.
Det är en besparing att folk tar ut all sin semester eftersom sjukhusledningen då kan stänga vissa avdelningar på sommaren och under julhelgerna, enligt sjukvårdsdirektör Karl-Gustaf Bartoll.