Ingen högkonjunktur i Gnosjö

Konjunkturbarometern i Gnosjö visar inga tecken på att en högkonjunktur skulle vara på väg. Tvärtom.

Barometern för fjärde kvartalet visar att transporterna i regionen minskat med 4,8 procent medan arbetslösheten ökat med 1,2 procent och elförbrukningen ligger stilla.