Landstingets information till funktionshindrade måste förbättras

Landstingets information på internet måste göras tillgänglig även för personer med olika typer av funktionshinder, till exempel synskadade, dyslektiker, döva och dövblinda.

Det menar Folkpartiets landstingsgrupp som i en motion till Landstingsfullmäktige skriver att information på till exempel teckenspråk finns på andra Landstings hemsidor. Folkpartigruppen menar att Landstinget borde ta fram den här typen av information särskilt med tanke på att det står i det handikapp- politiska program som Landstinget antagit, att också funktionshindrade just ska ha tillgång till Landstingets information.