Familj kämpar förgäves för sin psykiskt sjuka dotter

I flera år har en familj i Jönköpingstrakten förtvivlat försökt få psykvården att ta hand om sin svårt sjuka dotter. Läkaren säger att hon behöver vård dygnet runt och hon riskerar att skada både sig själv och andra, men trots det har länsrätten beslutat att släppa ut henne igen.

Under flera år har dotterns tillstånd bara blivit sämre. Tidvis lider hon av svåra psykiska störningar. Hon har skadat andra, men också sig själv genom självmordsförsök. Men, med dagens lagar så räcker inte det för att få hjälp. Läkarna vill tvångsvårda henne men dottern vägrar och nyligen beslutade länsrätten i ärendet.


Där sa hennes läkare att hon är i oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård. Hon lider av en allvarlig psykiskt störning, menar läkaren som vittnade i rätten. Hon har periodvisa förvirringstillstånd, vanföreställningar och paranoida tankar.


Men länsrätten tycker inte det räcker för tvångsvård och hon släpptes ut igen. Rättens domare vill inte bli intervjuad men i domen skriver han att kvinnans uppträdande under vårdtiden i början av januari inte var så allvarligt att hon behöver tvångsvård. Alla uppgifter från grannar, vänner och familj viftas bort som andrahandsuppgifter.


Lagen är sådan att det krävs mycket för att en person ska tas in för tvångsvård mot sin vilja. Det här för att värna om rättssäkerheten.


Men här måste lagen ändras, tycker dotterns pappa. För dotterns skull. och för alla de runt omkring hennes som drabbas.


 -Man bör skärpa lagen, det borde finnas möjlighter när även de anhöriga tycker det, säger pappan som vill vara anonym till Nyhterna.