Lars Isaksson är näst bäst betald i landet

Landstingsrådet Lars Isaksson är den landstingspolitiker i landet som har näst högst betalt.

Idag delas hans tjänst mellan Landstinget i Jönköping och Landstingförbundet i Stockholm. Lars Isakssons arvode i Jönköping motsvarar en heltidslön på nästan 56 000 kronor i månaden och enligt tidningen Landstingvärlden kommer han att få åtta procent i påslag under den närmaste tvåårsperioden. Högre ligger bara arvodena för landstingsråden i Stockholm som där ligger så högt som över 81 000 kronor i månaden.