Kristdemokrater vill ha rökavvänjare på vårdcentralerna

Det borde finnas rökavvänjare på samtliga vårdcentraler i länet för att få färre rökare i länet. Det tycker kristdemokratiska landstingspolitkkerna Reidar Wångehag och Gunnar Siljehult i en motion.

För att få ned samhällets kostnader för sjukdomar som kommer som en följd av rökning, borde landstinget även arbeta hårdare för att få ned rökningen bland de anställda, tycker de båda kristdemokraterna.