Besöksrekord på länsmuséet

Aldrig tidigare har Jönköpings läns museum haft så många besökare som under förra året. Antalet besökare under 2003 var närmare 146 000.

Året dessförinnan, 2002, slogs också rekord, men nu har alltså besökssiffran stigit ytterligare. Enligt länsmuséets chef Per- Olof Millberg är muséets intressanta och varierade utställningar en förklaring till det ökande besöksantalet. En annan bidragande orsak till de höga besökssiffrorna är länsmuséets omfattande programverksamhet, med föreläsningar, lunch- och barnaktiviteter. Enbart den pedagogiska verksamheten på museet lockar ca 25 000 barn varje år enligt Per- Olof Millberg.