40 procent av snattarna är pensionärer

Enligt polisen på Höglandet så står pensionärer för 40% av alla snatterier.

Henrik Olsson är butikschef på Willys i Nässjö och där har man haft en hel del problem med snatterier, bland annat med snattande pensionärer:


- Det är förvånande. Man tror ju att det mest är ungdomar som snattar, säger han, men bekräftar ändå bilden av att de tä många pensionärer som snattar. 


På Willys har man haft en del problem med snatterier, och snattare finns bland alla åldrar, även bland dom riktigt gamla. Några exakta siffror på hur många av snatterierna som begås av pensionärer finns inte. Men polis, väktare och butikschefer vittnar om att dom äldre i samhället står för en hel del av butiksstölderna. Börje Wilsborn som är chef för polisen på Höglandet uppskattar att 40% av snatterierna begås av pensionärer.


Från polisens sida läggs det inte ner speciellt stora resurser på att stoppa snattande pensionärer, är det däremot en ung förövare så är det viktigt att utreda eftersom det kan annars kan leda till att den unge går vidare med grövre brottslighet.