Minskad vinst för belysningsföretag

Belysningsföretaget Fagerhult redovisar en vinst på drygt 102 miljoner kronor för 2003. Det är en minskning jämfört med vinsten på nästan 133 miljoner kronor året före.
Marknaden för belysning i Europa är dålig och någon generell uppgång är inte att vänta under första halvåret i år, skriver Fagerhult i bokslutskommunikén.
Fagerhult meddelar även att vd Bo Everborn kommer att lämna sin post under våren eller sommaren. En ny vd kommer att presenteras inom de närmaste veckorna.