Smålandskommuner vill byta vägnummer

Tre kommuner gör nu en gemensam framstöt till vägverket för att få ett nytt vägnummer på den väg som idag heter 33.
Det är Eksjös, Vimmerbys och Västerviks kommunalråd som skriver till vägverket och vill att vägen får nummer 40 i stället.
På så vis får man gemensam nummer, riksväg 40, på vägen tvärs över Sverige, från Göteborg i väster till Västervik i öster.
Med ett enhetligt nummer på vägen markerar man att det är en viktig nationell stamväg, som det är viktigt att satsa pengar på skriver kommunalråden.