Lantbrukare förlorar rätten att ha djur

En lantbrukare i norra länsdelarna har av Länsstyrelsen förbjudits att ha nötkreatur.

Sommaren 2001 omhändertog miljö- och hälsoskyddsnämnden i i kommunen lantbrukarens 50 nötkreatur. Enligt nämnden hade lantbrukaren och hans far vanskött djuren.
Länsstyrelsens utredning visar att det funnits allvarliga missförhållanden på gården och de meddelade lantbrukaren att han fick hålla 15 djur.  
Trots detta har det senare funnits fler än dubbelt så många djur hos lantbrukaren ch trots flera påpekanden har han inte gjort sig av med dem. Länsstyrelsen förbjuder honom därför helt att ha djur.