Försäkringskassan vill ha myndighet till Jönköping

Nu kommer det krav på att placera den centrala ledningen för ytterligare en statlig myndighet i Jönköping.
Sedan tidigare finns ju Domstolsverket och Jordbruksverket i Jönköping. Nu föreslår Försäkringskassan i Jönköpings län att den nya myndigheten som planeras för riksförsäkringsverket och landets försäkringskassor ska placeras i Jönköping. Försäkringskassan i länet pekar bland annat på de låga sjuktalen i regionen som ett argument för att få hit den nya myndigheten.