Vårdens effekt bedöms inte vid start av behandlingshem

Igår fick ju föreningen Narkonon igår tillstånd av länsstyrelsen att starta ett behandlingshem i Lättarp i Nässjö kommun. Och idag kan vem som helst som uppfyller kvalitetskraven starta ett behandlingshem för missbrukare. Men det finns inga regler för hur själva behandlingen ska bedrivas.

När någon vill starta ett behandlingshem för missbrukare idag är det hårda krav som gäller för hur lokalerna ska se ut, hur mycket personal man har, vilken kompetens de anställda har också så vidare. Men om den behandlingsform man använder fungerar eller inte finns det inga regler för idag.
Man vet alltså inte alltid om missbrukarna får tillräckligt med hjälp.
Igår blev det klart att förenignen Narkonon får starta ett behandlingshem för 40 missbrukare i Lättarp mellan Forserum och Nässjö, trots kritik från grannar, politiker och psykläkare. Föreningens koppling till scientologrörelsen ifrågasätts inte minst.
Iris Dovrén-Råsbrant, socialdirektör på länsstyrelsen, säger till nyheterna att det där egentligen är en brist.
-När det gäller sjukvård finns det klara på att vården ska ge vetenskapligt bevisad effekt, men när det gäller social omsorg finns inte dom kraven, säger hon.