E-post än så länge snigelpost hos polisen

Att skicka e-post är knappast något nytt. I flera år har man kunnat nå bland annat myndigheter på elektronisk väg. På polismyndigheten har det däremot dröjt. Av säkerhetsskäl har e-post och internet fått vänta och det har ställt till en del problem.

Det går att redan nu skicka ett e-postmeddelande till polismyndigheten, men då sätter man alltså en hel radda anställda i arbete. E-posten kommer då till en dator i en korridor. Datorn vittjas med jämna mellanrum, mejlen skrivs ut och faxledes eller telefonledes meddleas den som mejlet berör. Denna skriver sedan ett svar som ges till informationsenheten, som sedan besvarar brevet. Det tar alltså mycket tid och kraft. Men inom ett år ska alla anställda inom polisen ha en egen e-postadress, något som kommer att underlätta i deras kontakt med allmänheten. Om ytterligare något år kommer de till och med att kunna söka information på internet. Att de inte redan är där beror enligt Rikspolisstyrelsen på att de hanterar mycket känslig information och att säkerheten måste sättas först. Nu tror de sig ha hittat ett system som klarar både säkerhet och tillgänglighet. Snart ska det provköras.
-Vi räknar med att det ska spara mycket tid som kan ägnas åt viktigare saker, säger Ulla Andersson-Jarl på polisens informationsenhet till nyheterna.