Kd vill ha större satsning på rökavvänjning

Landstinget måste satsa mer på att få människor att sluta röka. Det tycker kristdemokraterna i landstinget.
I en motion till landstingsfullmäktige skriver kristdemokraterna att 20 procent av landets befolkning röker, hälften av dom dör av sin rökning och förlorar sju år av sitt liv. Kristdemokraterna vill att landstinget ökar insatserna för rökavvänjning, att det ska finnas rökaavänjare på varje vårdcentral och att landstinget arbetar för att alla anställda ska vara ickerökare.