Sverigedemokrater portas från makten

Sverigedemokraterna kommer att stängas ute från makten i många av länets kommuner om de tar sig in i fullmäktige. Enligt en enkät som Sveriges Radio har gjort så kan en majoritet av politikerna tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna.

En av dem är Stefan Widerberg, ordförande i centerpartiet i Värnamo, som till och med tagit ett styrelsebeslut i frågan.

- I frågor av lite tyngre kraft tänker vi oss ett samarbete vänsterut. Vi är överens om att vi behöver jobba så här om det läget skulle uppstå, säger han.

Sverigedemokraterna ställer ju upp med namn i 11 av 13 kommuner i länet, som nyheterna berättat tidigare, och opinionsundersökningar visar att partiet kan ta sig in på många håll. Men frågan är om de får någon makt.

Sveriges Radio har frågat partiordförande för samtliga partier som finns i länets fullmäktigesalar, och av de drygt 60 procent som svarat, kan betydligt fler än hälften, närmare bestämt 64 procent, tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna från makten. Det vill säga, Moderater kan till exempel tänka sig att göra gemensam sak med Socialdemokraterna, för att Sverigedemokraterna inte ska få en vågmästarroll. Det är inget konstigt, tycker Stefan Widerberg som leder Värnamocentern.

- För oss var det inge svårt beslut, det är bra att vara förberedd.

Samtidigt finns det politiker som vi tillfrågat som tycker det kan vara antidemokratiskt att stänga ute Sverigedemokraterna och att man inte accepterar väljarnas röst och vilja. Tjugo procent av politikerna som svarat på vår enkät tänker inte sträcka ut en hand över blockgränsen om Sverigedemokraterna får vågmästarroll.

Etalka Huber leder Miljöpartiet i Nässjö. Hon tycker det finns både för- och nackdelar med att stänga ute Sverigedemokraterna.

- Riskerna är att den demokratiska processen sätts ur balans, säger hon.