vetlanda

Förmyndare erkänner misstag

Överförmyndaren i Vetlanda begick flera misstag när det gäller ett fall med ett barn som flyttade till en annan kommun, utan att förmyndarskapet flyttades med.

Det konstaterar den nye överförmyndaren i ett yttrande i fallet till länsstyrelsen.

Överförmyndaren har bytts ut två gånger sedan ärendet var aktuellt för några år sedan och den nuvarande överförmyndaren kan bara konstatera att kommunen förtjänar kritik på flera punkter, för att fallet misskötts.

Men han konstaterar också att han själv, och personalen kring honom, numera är väl införstådda med de lagar som gäller.