Habo finansmålet

Jätterättegång kräver större lokal

Förberedelserna är i full gång inför rättegången som blir en av de största i Sverige. När turerna kring Habo finans ska prövas i rätten väntas intresset bli så stort att tingsrättens lokaler blir för små.

Idag hölls en muntlig förberedelse kring Habo finans-målet i tingsrätten i Jönköping.

Flera hundra småsparare förlorade mycket pengar och intresset för att följa rättegången väntas bli så stort att tingsrättens lokaler inte kommer räcka till.

Därför letas det nu för fullt efter en tillräckligt stor lokal.

– Då hade vi tänkt att vi skulle ha en större lokal ute på stan och den lokalen står i förbindelse med rättssalen både när det gäller ljud och bild säger lagman Anders Nordström.

Liknande arrangemang har tidigare använts vid diskoteksbranden i Göteborg och vid rättegången mot pingstpastorn Åke Green i Jönköping.

Rättegången startar den 30 september och beräknas hålla på i 15 dagar.