Jönköping

Täppan - en mötesplats för många

Intresset för kolonilotter är starkare än nånsin, och köerna är långa till landets koloniföreningar.

Det går just nu en stark odlartrend genom hela Europa som hänger samman med ett ökat intresse för miljö och att producera sin egen mat.

Några som verkligen märker den starka interrnationella odlartrenden just nu är Koloniträdgårdsförbundet där Leif Thorin är generalsekreterare:

- Det är alldeles påtagligt att det finns en starkt ökande efterfrågan på kolonilotter, och det är alla sorters människor som söker sig till koloniträdgårdsrörelsen, säger han. 

De senaste tio åren har intresset stadigt ökat för kolonilotter, och under de senaste två åren har det ökat ännu mer än tidigare. Störst är intresset för kolonilott med stuga - men även de lotter som bara består av en odlingsplätt är eftertraktade.

Koloniträdgårdsförbundet har 25 000 medlemmar i 170 olika föreningar och på många håll är det långa köer för att få hyra en kolonilott.

På Råslätt i Jönköping finns runt 200 lotter som odlas av dem som bor i hyreshusen runt omkring - och de är eftertraktade.

- Alla har inte villa och trädgård, så man måste ha möjlighet att koppla av och få omväxling för tankar och för själen, säger David Benyamin som är ordförande för Gröna Tummens koloniområde.

David Benyamin och hans pappa Ishail har haft kolonilott under alla dom 20 år de bott i Sverige och tycker att det är ett mycket bra sätt att lärar känna folk från olika länder.

Även Leif Thorin på Koloniträdgårdsföreningen märker att många med rötter i andra länder är intresserade av att odlar och tycker att det är ett av de bästa sätten att komma in i samhället:

- Det kanske är något av det mest positiva med den här verksamheten, säger Leif Thorin.

- Vi märker väldigt tydligt att det är en god grund för interaktion på koloniområdet över alla kulturgränser. Man delar gärna med sig av sina växter och fröer som man kanske har med sig från andra håll i världen, och av sin kunskap som man har, säger Leif Thorin. 

På Koloniträdgårdsförbundet vill man gärna lyfta fram att odling är ett globalt intresse som för samman folk från olika länder, och det är något som David Benyamin och hans pappa Ishail Benyamin håller med om. De har haft kolonilott på Råslätt i alla de 20 år de bott i Sverige.

- Det gör att man närmar sig varandras kultur. Man växlar information om grönsaker och lär känna olika odlingstekniker från andra länder, säger David Benyamin.