jönköping

Vi har det bättre på jobbet

Arbetsfrågorna har lyfts upp på bordet och det har gjort att arbetsmiljön generellt sett blivit allt bättre de senaste åren visar en färsk undersökning.

Både inom privat och offentlig sektor ser det bra ut med arbetsmiljöarbetet och arbetet verkar ha förbättrats under de senare åren

Det visar en undersökning som arbetsmiljöföreningen Prevent presenterade i Jönköping idag.

Föreningen Prevent har frågat över 1 000 skyddsombud och chefer inom både privat och offentlig sektor.

I huvudsak visade intervjuerna att arbetsmiljöarbetet fungerar relativt bra på de flesta arbetsplatser och att chefer och skyddsombud har tillräckligt med tid för att gemensamt lösa problem på arbetsplatserna.

Marie Antman, informationschef på Prevent, tror att förbättringen beror på att arbetsmiljöfrågorna styrts upp.

Inte heller den ekonomiska krisen verkar ha gett några stora effekter på arbetsmiljöarbetet.

– Även där är det en positiv bild, det är en liten grupp på mindre än tjugo procent som säger att det har påverkat negativt för att de fått ägna mer tid åt produktionen säger Marie Antman.

Sämre psykosocial arbetsmiljö, ökad arbetsbörda och större press på de anställda är andra konsekvenser av finanskrisen som framkommer i undersökningen.

Enligt undersökningen verkar dock både chefer och skyddsombud se relativt positivt på framtiden. Åtta av tio chefer och skyddsombud i privat sektor anser att de ekonomiska förutsättningarna för en förbättrad arbetsmiljö är bra eller mycket bra, jämfört med sex av tio inom offentlig sektor. En klar majoritet av de tillfrågade cheferna och skyddsombuden inom både privat och offentlig sektor anser att de har tillräckligt mycket tid för att gemensamt lösa arbetsmiljöproblem.

Chefer lägger ner mer tid på arbetsmiljöarbete jämfört med skyddsombud. Av cheferna är det nästan fem av tio som lägger ner två timmar eller mer på arbetsmiljön varje vecka. Motsvarande för skyddsombuden är fyra av tio. Men såväl chefer som skyddsombud anser att det är skyddsombud som är mest intresserade av frågorna.