Jönköping

Nätverk mot nya droger

Det blir allt vanligare med så kallade smart drugs, narkotika som ännu inte hunnit klassas som olagliga och därför kan säljas på Internet som vilken vara som helst.

– Oftast är de sin använder drogerna inte medvetna om riskerna, säger Bodil Monwell som är kurator på Beorendeavdelningen på Länssjukhuset Ryhov.

Bodil Monwell är med i ett nätverk i Jönköpings kommun som arbetar för att samla in och sprida information om de nya drogerna. Hon förklarar att ett stort problem är att lagstiftningen inte hänger med - eftersom det tid att göra en drog olaglig.

Myndigheterna måste upptäcka den, analysera den och kunna visa på att den är farlig. En process som ofta tar alltför lång tid. 
– Det viktigaste är att nå ut med information om hur farliga drogerna är, säger Bodil Monwell.

För att skaffa pålitlig information krävs analyser som görs i laboratorier. Men som med mycket annat handlar det om pengar, pengar som saknas på länssjukhuset Ryhov.

Håkan Ossowicki som också är engagerad i nätverket och som arbetar som kemist på Ryhov förklarar:
– Det fodras enorma resurser att analysera de nya drogerna, säger han.

Viktor Mattsson
news.jkpg@sr.se