Bättre koll på telefonstrul

Socialstyrelsen kommer i framtiden vara noggrannare med att följa landstingets arbete med informationsspridning i katastrofer.

Anledningen är ett telefonavbrott som skedde för ett år sen. Under två timmar och stoppades alla inkommande och utgående samtal till Länssjukhuset Ryhov. Avbrottet skedde i samband med ett strömavbrott

Socialstyrelsen har utrett avbrottet och vidtar ingen åtgärd men kommer alltså att följa upp landstingets arbete med vad som kan hända vid strömavbrott.