värnamo

Svårt att hitta arbetskraft

Nu börjar det bli svårt att hitta kvalificerad specialistkompetens till metallindustrin igen. Detta trots att arbetslösheten är hög.

Det är till exempel CNC-operatörer som det råder brist på. Näringslivschef Åza Rydén i Värnamo har sett tecken på att konjunkturen börjat svänga.

– Ja, absolut. Ett av många tecken är att vi redan märker att de finns för lite folk inom vissa bristyrken. Det var ett tag sen vi var i det läget, säger hon.

Det handlar om så avancerade och kvalificerade jobb med datastyrda maskiner att vara CNC-operatör så det tar lång tid att utbilda sig för att klara det jobbet. Då faller många bort som har för låg utbildningsnivå innan.

Och det kommer också bli svårt för de arbetslösa som har lägst utbildning att hitta job efter lågkonjunkturen för i många fall är deras jobb bortrationaliserade och de är ersatta med maskiner. Näringslivschef Åza Ryden:

– Lågkonjunkutren är inte över, men om jämförelser görs med samma tid förra året som var ett bottenår, så finns det positiva signaler, säger närignslivschefen Åza Rydén.