Jönköping

Ja till höghushotellet

Det blev ett klart ja när stadsbyggnadsnämnden klubbade igenom detaljplanerna för Tändsticksområdet på Väster i Jönköping, planer som bland annat innehåller ett omstritt höghushotell.

– Beslutet blev igår att nämnden godkänner planen för höghushotellet, den godkänns och skickas nu till fullmäktige säger Anders Samuelsson, Centerpartiet, som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Hur gick diskussionerna, var nämnden enig?

– Ja, det var i princip en enig nämnd som godkände planerna, det var en enskild ledamot som hade avvikande uppfattning.

Det har ju varit en hel del protester mot planerna, har ni vägt in de protesterna?

  Ja, vi har lyssnat på åsikterna men majoriteten står fast vid att det är en intressant byggnad på den här platsen. Det fungerar med en byggnad här och den snarare stödjer en utveckling av Tändsticksområdet än att den skulle ha en negativ inverkan.

Eftersom det finns en politisk majoritet i nämnden talar allt för att även fullmäktige godkänner planerna vid mötet i juni. Däremot kan ett sådant beslut överklagas av andra instanser såsom länsstyrelsen.

Av nämndens tretton ledamöter var 12 för, bara Folkpartiets Ingvar Åkerberg röstade nej.