naturvård

Attack mot jämställdheten

Jämställdhetsarbetet hos Länsstyrelsen i Jönköping har gått för långt, det anser Naturskyddsföreningen.

När styrelsen till den grupp som ska förvalta viltstammarna i länet nyligen utsågs av länsstyrelsen så byttes Naturskyddsföreningens ordinarie ledamot ut - eftersom han är en man.

– Vi hade föreslagit en ordinarie, Bengt Olsson, och en ersättare, Lisbeth Karlsson. De blev utbytta helt enkelt av det skälet att man vill uppnå en jämn könsfördelning säger Uno Björkman som är ordförande för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län.

De ska bestämma hur många älgar som ska skjutas och hur mycket rovdjur det ska få finnas i vårt län. Det är några exempel på frågor som den nya Viltförvaltningsdelegationen ska ta ställning till.

Gruppen utses av Länsstyrelsen och här finns både politiker och representanter från olika intressegrupper, såsom jägare och naturintressen med.

Länsstyrelsen vill att gruppen ska vara så jämställd som möjligt. Därför har den ledamot som Naturskyddsföreningen ville skulle vara ordinarie petats, istället har ersättaren plockats in eftersom hon är kvinna.

– Vi rättar oss efter det som står i förordningen om viltförvaltningsdelegationen och då ska vi eftersträva en jämn könsfördelning säger Linda Andersson som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Tycker du det är bra?

– Ja, det kanske ger en bättre grund till olika diskussioner. Man kanske ser på saker på lite olika sätt.

Men Naturskyddsföreningen tycker inte om den rockad som Länsstyrelsen gjort och har därför överklagat beslutet.

– Att ensidigt skifta bara för att uppnå en jämnare könsfördelning är lite långsökt, tycker vi i alla fall.

Blev du förvånad?

– Ja, jag blev hemskt förvånad säger Uno Björkman på Naturskyddsföreningen.