huskvarna

Rörvik manar till nej

Styrelsen för sågverkskoncernen Rörvik Timber rekommenderar aktieägarna att säga nej till det bud som lagts på bolaget. Det är företaget Meerwind, med den svenske oljemiljardären Torbjörn Törnqvist, som lagt ett bud på bolaget.

Styrelsen anser dock att det bud som lagt är för lågt och inte speglar värdet på sågverkskoncernern och därför tycker de att företagets aktieägare bör säga nej till budet.

Meervind med Torbjörn Törnqvist äger i nuläget drygt fyrtio procent av Rörvik Timber.