Jönköping

E4 får tyst asfalt

Nu på måndag börjar Trafikverket att lägga länets första så kallade tysta asfalt.

Det är på E4 förbi Norrängen i Huskvarna som den bullerdämpande asfalten läggs för att minska bullret från trafiken.

Arbetet börjar i den norrgående riktningen och därefter lägger man asfalten i filen som går söderut.

I december 2009 sänktes hastigheten på sträckan, och i höst byggs dessutom ett bullerplank för att ytterligare få ned bullret för de som bor runtomkring.