val 2010

Motion olika viktigt för politiker

Det är en stor hög av motioner som Jönköpings läns politiker presenterat för riksdagen de senaste fyra åren. Men politikerna har varit olika aktiva. Någon har skrivit över fyrahundra, andra bara 25.

1 411 motioner kommer från oppositionspartierna men bara 323 från allianspartierna.

Alice Åström är den som står för flest motioner, 401 de senaste fyra åren. Strax efter kommer Socialdemokraten Carina Hägg med inte mindre än 390 motioner, alltså mer än en motion i veckan dessutom har hon hållit 75 anföranden.

I botten på listan över flitiga motionärer hittar vi Kristdemokraten Stefan Attefall. Han har minst antal motioner, bara 25, och 36 anföranden. Men Stefan Attefall tycker inte att detta är ett tecken på att han är inaktiv som politiker.

– Nej, det som man verkligen påverkar på i riksdagsarbetet är när man kan påverka regeringsförslagen som läggs fram, säger Stefan Attefall.

Tvärtemot Stefan Attefall tycker Carina Hägg att motionsskrivandet är en viktig del av en politikers arbete och att det kan stå som kvitto för väljarna att hon faktiskt gör något.

– Jag har ju sett genom mitt arbete att det faktiskt leder till resultat. Riksdagen har givit oss den här möjligheten och då ska vi ta till vra på den.

Reporter
Viktor Mattson

Länets riksdagsledamöter:
Carina Hägg (s) Motioner: 390
Alice Åström (v) Motioner: 401
Göte Wahlström (s) Motioner: 152
Thomas Strand (s) Motioner: 193
Helene Petersson (s) Motioner: 152
Margareta Persson (s) Motioner: 123
Magdalena Andersson (m) Motioner: 99
Bengt-Anders Johansson (m) Motioner: 57
Annie Johansson ( c) Motioner: 64
Irene Oskarsson (kd) Motioner: 43
Helene Bouveng (m) Motioner: 35
Stefan Attefall (kd) Motioner: 25