jönköping

Takjobb på badet anmäls

Takarbetarna på Rosenlundsbadet jobbade utan säkerhetsutrustning. Nu har Arbetsmiljöverket anmält tekniska kontoret i Jönköping för brott.

Tekniska kontoret i Jönköping bli nu alltså ett fall för åklagare. Det är Arbetsmiljöverket som gjort en åtalsanmälan om brott mot arbetsmiljölagens föreskrifter.

Det var när ett lokalt företag skulle utföra ett takarbete åt kommunen på Rosenlundsbadet, som de anställda jobbade utan säkerhetsutrustning. Det här på en höjd av fyra till fem meter.

Det saknades även en arbetsmiljöplan där risker och åtgärder ska vara dokumenterade och det är den bristen som lett fram till en åtalsanmälan. Ansvaret för att upprätta en arbetsmiljöplan låg nämligen hos kommunen, enligt Arbetsmiljöverket.