Jönköping

Kåravgiften kvar i Jönköping

Avgiften till studentkåren kommer fortsätta vara obligatorisk i Jönköping under läsåret 2010-2011. Det beslutades idag när Högskolans stiftelsestyrelse hade möte.

Det har ju varit mycket debatt kring den obligatoriska kåravgiften. Medan en del förespråkat valfrihet så har kårerna menat att de inte klarar sig om inte alla betalar.

Enligt regeringen så ska avgifterna avskaffas från 1 juli år på alla statliga högskolor. Jönköpings högskola är dock en stiftelse och får därför, precis som Chalmers i Göteborg, bestämma själv.

Efter nästa läsår kommer det göras en utvärdering och efter det tas nytt beslut om avgifterna.