skandalläkaren

Fler patienter felbehandlade

Ännu en patient har gett sig till känna efter behandling av den så kallade skandalläkaren som arbetade vid Värnamo sjukhus i början av 2000-talet.

Sjukhuset har nu kontaktats av en kvinna som berättat om flera behandlingsresor till Linköping efter en handoperation som läkaren utförde, det säger Ann-Christine Johansson, sjukvårdsdirektör vid Värnamo sjukhus, till Värnamo Nyheter.

Sjukhuset ska nu hjälpa patienten med ansökan till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag om eventuell ersättning, enligt Johansson.

Som vi berättat tidigare så portades läkaren från sjukvården i Norge efter en rad felbehandlingar, men i Värnamo arbetade hon innan hon fortsatte till Norge.