trafik

Fler älgar på vägrenen

Just nu är risken att möta en älg på vägen större än normalt. Fjolårskalvarna stöts bort av sina mammor och irrar runt i skogarna.
– En älg kommer ju upp på motorhuven och slår gärna i vindrutan säger jägaren Stig Samuelsson.

I hela landet dör varje år omkring tio personer i viltolyckor.

Stig Samuelsson i Svenska Jägareförbundet. I rådet finns bland annat även polis och Trafikverket representerade och där diskuteras metoder för att få ner antalet viltolyckor. Ibland sätts låga varningsskyltar ut tillfälligt längs vägen och den modellen kan utvecklas, säger Stig Samuelsson.

På Älgskadefondsföreningen, som är en ideell organisation, vill även informationsansvarige Andreas Lindfors se mer av tillfällig skyltning, med tanke på att det sker 40 000 viltolyckor per år i Sverige.

Det går att bygga bort problemet med hjälp av vilttunnlar och broar även om det blir dyrt, säger Andreas Lindfors. Och jägare Stig Samuelsson poängterar att det har avgörande betydelse hur fort man kör om mötet med en älg på vägen ska gå bra.