jönköping

Oklart läge om friskola faller

Om en friskola väljer att lägga ner så är kommunen skyldig att gå in och trygga undervisningen för de elever som helt plötsligt står utan skola. Men hur kommunerna löser en sådan här situation är osäkert.

I Jönköpings kommun finns det ingen direkt beredskap för en sådan situation.

– Inte så till vida att det står en massa platser lediga av den anledningen utifall en friskola skulle lägga ner. Vi räknar med att de friskolor som finns i vår kommun fortsätter sin verksamhet säger Erik Wargren som är biträdande skoldirektör i Jönköping.

Om en av Jönköpings friskolor, till exempel Engelska skolan eller Prolympia, skulle meddela att man tänker lägga ner sin verksamhet, så är det ingen som riktigt vet vad som händer med eleverna. Det enda som är klart är att de blir kommunens ansvar.

Men även om det inte finns någon utmejslad plan så menar Erik Wargren att det finns flera sätt för kommunen att lösa situationen om den uppstår.

– Är det en friskola som inte är allt för stor så skulle det inte vara några svårigheter att få plats med de eleverna i den befintliga kommunala verksamheten. Skulle det vara en väldigt stor friskola så finns ju alltid möjligheten att kommunen, åtminstånde under en tid, fortsätter driva verksamheten vidare i de lokaler som friskolan tidigare funnits i.

Ann-Marie Grennhag är moderat ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden i Jönköping och hon konstaterar att friskolorna egentligen inte har något ansvar för att trygga elevernas undervisning.

– Det är kommunens ansvar att bereda plats för de barnen som då blir drabbade. 

Att friskolorna så lätt kan avsäga sig ansvaret irriterar Socialdemokraten Magnus Rydh.

– Kommunen får agera städgumma i ett läge när det inte är intressant längre för den som driver friskolan.