skillingaryd

Försvaret stoppar tätortsexpansion

Nu stoppas utbyggnaden av tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd. I alla fall om militären får som de vill med Skillingaryds skjutfälts bullerzoner.

Detta visar sig nu, när remisstiden har gått ut för kommunens översiktsplan, som visar hur Vaggeryds kommun vill bygga i framtiden.

Kommunstyrelsens ordförande, Bengt Dahlqvist (M), är besviken på att byggandet kan komma att stoppas.

- Det lägger stora hinder för kommunens utveckling, säger han.

 Den stora tvistefrågan är bullerzonerna. Försvaret vill att byggnationen i kommunen ska styras av skjutfältsområdet plus bullerzoner.
Vaggeryds kommun tycker militären ska hålla sig inom skjutfältets gränser, det vill säga ha bullerzonerna inom skjutfältets gränser för att inte stoppa husbyggen.

Men Anders Järn, avdelningschef på infrastrukturavdelningen på försvarsmaktens högkvarter, säger att en sådan lösning inte är möjligt.

 - Bullerzonerna behövs för att vi ska kunna ha verksamhet i området, säger han.

 I Vaggeryds kommun finns politisk enighet om att skjutfältet inte får begränsa kommunens möjlighet att växa och att det inte får stoppa byggnation varken i tätorterna eller utanför skjutfältets gränser på landsbygden.

Och kommunalrådet Bengt Dahlqvist hittar bara en enda positiv sak i försvarets yttrande till översiktsplanen för Vaggeryds kommun.

- Det finns en liten passus i texten där försvaret ser fram emot ett samråd med Vaggeryds kommun i bebyggelsefrågorna, säger han.

Karin Malmsten
karin.malmsten@sr.se