Mycket miljögifter i Vätterfisk

Halterna av miljögifter och kvicksilver i matfisken i Vättern och Vänern är högre än vad EU tillåter för matfisk.
Enligt Ingela Helmfrid, forskare på yrkes- och miljömedicinskt centrum i Linköping, finns det risker med att äta fisken, inte minst för gravida kvinnor.

-Det är framför allt en fara för barnet, säger hon. Miljögifterna förs över via moderkakan till barnet och det kan då få beteendeskador, neurologiska skador och påverka immunförsvaret.

Gränsvärdena för hur mycket miljögift en matfisk får innehålla är begränsade av EU, men Sverige har fått dispens i fisket eftersom Livsmedelsverket går ut med rekommendationer om hur mycket man kan äta innan man tar skada.

I insjöarna Vänern och Vättern är riskerna större än vid många havskuster. Här kan till exempel rödingen innehålla åtta gånger så mycket PCB-gifter, jämfört med en strömming från Östersjön.

Därför rekommenderas att man äter sådan fisk högst två till tre gånger per år om man är kvinna i barnafödande ålder.

I Hjo fiskas det och där bor Malin Weinö.

- Jag äter mycket fisk från Vättern. Till exempel sik, röding och kräftor. Jag har hört att Vätten ska vara en ren sjö och det litar jag på.

- Men man borde nog inte äta den feta fisken, eftersom den ju tar upp mer gift. Men det är ju så gott, så det är svårt att undvara!

Men Malin Weinö behöver inte oroa sig alltför mycket. Sluta äta fisk helt tycker inte Ingela Helmfrid och andra forskare med henne att man ska göra:

-Det finns ju nytta med fisk också. Och då får man överväga risken med nyttan. Vi förespråkar att man äter mycket fisk, men då helst inte från Vänern och Vätten, på grund av att gifthaltern där är högre.

Sandra Neergaard-Petersen
sandra.nergaard-petersen@sr.se