Landet

Bönder får allt mindre betalt

Bönderna får mindre betalt för sitt vete och för sina slaktsvin än de fick för åttio år sedan.

Det har Jordbruksverket kommit fram till när man räknat om 1930-talets priser i dagens penningvärde.

Till exempel har kilopriset på vete fallit från cirka fem kronor till drygt en krona. Mjölken däremot har stått sig bättre, men den har fallit den också.

 Jordbruksverket tror att övergången till stordrift är en av orsakerna till att bönderna får mindre betalt för maten.