vetlanda

Bidrag till uppfinnarmuseum

Bäckseda Hembygdsförening får enligt beslut av Kammarkollegiet ärva material och pengar från den lokala uppfinnaren Carl Oscar Jonsson, via hans numera avlidne son.
Och arvet är betydelsefullt för föreningen, säger Margareta Bremertz, som skrivit en bok om Carl Oscar Jonsson.

Under tidigt 1900-tal uppfann Jonsson bl a en vinkelkoppling, som användes för kraftöverföring och som han kallade Volvo. Fast det inte har något med bilen att göra - vem som var först med namnet är osäkert, enligt Margareta Bremertz.

Hembygdsföreningen driver ett litet museum, där man dokumenterat Jonssons verksamhet. Nu får man alltså mera material om uppfinnaren och dessutom 60 000 kronor ur uppfinnarsonens dödsbo för att ta hand om materialet.