Anderstorp

Planerad bergtäkt upprör

Många av de boende i lilla Stjärnehult utanför Anderstorp är oroliga över att deras idyll kommer att ersättas av ständigt buller, skakningar och damm.
Orsaken är att Sandahlsbolagen är intresserade av att anlägga en bergtäkt, dvs utvinning av sten precis intill deras fastigheter.
Anders Skötte, Eva Frid och flera av de andra som bor i närheten protesterar mot planerna.

Det är i Stjärnehult, i utkanten av Anderstorp, som Sandahlsbolagen i Värnamo vill anlägga en bergtäkt, dvs en industri som ska utvinna sten, som sedan kan användas till främst vägbyggen.

Här finns idag ett 20-tal villor, som ligger idylliskt med skogen som närmaste granne.

Enligt Sandahlsbolagens vd på entreprenadsidan, Johan Wesley, är det väldigt bra kvalitet på den sten som finns i Stjärnehult. Den uppfyller därmed de två kriterier man ser på, nämligen hur långt det är att transportera materialet och om det håller rätt kvalitet.

Det de boende i Stjärnehult är oroliga för är att verksamheten kommer att medföra en massa störande ljud, buller, skakningar och damm. Något man drabbades av när den nya vägen 604:an, som ligger en bit bort, anlades nyligen.

Redan har de flesta boende i området skrivit under en protestlista mot planerna till kommunen och länsstyrelsen.

Även kommunen har yttrat sig om den planerade bergtäkten och skriver att man anser att området ligger mycket nära bostäder, vilket innebär att det blir svårt att klara Naturvårdsverkets värden för bullernivåer och vibrationer.

Än är dock bara ärendet i sin linda och det blir länsstyrelsen som efter miljöprövning fattar beslut om bergtäktens vara eller icke vara.

Mattias sundler
mattias.sundler@sr.se